Hotline mua hàng
Tìm theo hãng

Chọn Theo CPU

Tìm thấy 28 sản phẩm
Bộ PC AD 12900K - 3070Ti (I9 12900K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3070 Ti/ 750W)
Bộ PC AD 12900K - 3070Ti (I9 12900K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3070 Ti/ 750W)
- Giá bán: 40.650.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i9-12900KMAIN: ASRock Z690 STEEL LEGENDRAM: Adata XPG Spectrix D50 RGB White 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 PRO 500GB PCIe NVMe 4.0x4 VGA: ASUS ROG STRIX RTX 3070 Ti-O8G-GAMINGPSU: ASUS TUF GAMING 750W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12700K - 3070Ti (I7 12700K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3070 Ti/ 750W)
Bộ PC AD 12700K - 3070Ti (I7 12700K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3070 Ti/ 750W)
- Giá bán: 35.650.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i7-12700KMAIN: MSI PRO Z690-P D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 PRO 500GB PCIe NVMe 4.0x4 VGA: ASUS ROG STRIX RTX 3070 Ti-O8G-GAMINGPSU: ASUS TUF GAMING 750W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12700F - 3070Ti (I7 12700F/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3070 Ti/ 750W)
Bộ PC AD 12700F - 3070Ti (I7 12700F/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3070 Ti/ 750W)
- Giá bán: 31.500.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i7-12700FMAIN: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 500GB PCIe NVMe 3.0x4VGA: ASUS ROG STRIX RTX 3070 Ti-O8G-GAMINGPSU: ASUS TUF GAMING 750W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12600K - 3070Ti (I5 12600K/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3070 Ti/ 750W)
Bộ PC AD 12600K - 3070Ti (I5 12600K/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3070 Ti/ 750W)
- Giá bán: 30.400.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i5-12600KMAIN: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 500GB PCIe NVMe 3.0x4VGA: ASUS ROG STRIX RTX 3070 Ti-O8G-GAMINGPSU: ASUS TUF GAMING 750W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12400F - 3070Ti (I5 12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ RTX 3070 Ti/ 750W)
Bộ PC AD 12400F - 3070Ti (I5 12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ RTX 3070 Ti/ 750W)
- Giá bán: 27.600.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i5-12400FMAIN: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: SSD 512GB Intel 670p M2 PCIe NVMe 3.0x4VGA: ASUS ROG STRIX RTX 3070 Ti-O8G-GAMINGPSU: ASUS TUF GAMING 750W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12900K - 3060Ti (I9 12900K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3060 Ti/ 650W)
Bộ PC AD 12900K - 3060Ti (I9 12900K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3060 Ti/ 650W)
- Giá bán: 36.550.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i9-12900KMAIN: ASRock Z690 STEEL LEGENDRAM: Adata XPG Spectrix D50 RGB White 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 PRO 500GB PCIe NVMe 4.0x4 VGA: ASUS TUF-RTX 3060 Ti-8G-V2-GAMINGPSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12700K - 3060Ti (I7 12700K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3060 Ti/ 650W)
Bộ PC AD 12700K - 3060Ti (I7 12700K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3060 Ti/ 650W)
- Giá bán: 31.550.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i7-12700KMAIN: MSI PRO Z690-P D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 PRO 500GB PCIe NVMe 4.0x4 VGA: ASUS TUF-RTX 3060 Ti-8G-V2-GAMINGPSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12700F - 3060Ti (I7 12700F/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3060 Ti/ 650W)
Bộ PC AD 12700F - 3060Ti (I7 12700F/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3060 Ti/ 650W)
- Giá bán: 27.400.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i7-12700FMAIN: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 500GB PCIe NVMe 3.0x4VGA: ASUS TUF-RTX 3060 Ti-8G-V2-GAMINGPSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12600K - 3060Ti (I5 12600K/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3060 Ti/ 650W)
Bộ PC AD 12600K - 3060Ti (I5 12600K/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3060 Ti/ 650W)
- Giá bán: 26.300.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i5-12600KMAIN: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 500GB PCIe NVMe 3.0x4VGA: ASUS TUF-RTX 3060 Ti-8G-V2-GAMINGPSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12400F - 3060Ti (I5 12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ RTX 3060 Ti/ 650W)
Bộ PC AD 12400F - 3060Ti (I5 12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ RTX 3060 Ti/ 650W)
- Giá bán: 23.500.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i5-12400FMAIN: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 8GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: SSD 512GB Intel 670p M2 PCIe NVMe 3.0x4VGA: ASUS TUF-RTX 3060 Ti-8G-V2-GAMINGPSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12900K - 3060 (I9 12900K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3060/ 650W)
Bộ PC AD 12900K - 3060 (I9 12900K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3060/ 650W)
- Giá bán: 34.300.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i9-12900KMAIN: ASRock Z690 STEEL LEGENDRAM: Adata XPG Spectrix D50 RGB White 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 PRO 500GB PCIe NVMe 4.0x4VGA: ASUS DUAL-RTX 3060-12G-V2PSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12700K - 3060 (I7 12700K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3060/ 650W)
Bộ PC AD 12700K - 3060 (I7 12700K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 3060/ 650W)
- Giá bán: 29.300.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i7-12700KMAIN: MSI PRO Z690-P D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 PRO 500GB PCIe NVMe 4.0x4 VGA: ASUS DUAL-RTX 3060-12G-V2PSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12700F - 3060 (I7 12700F/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3060/ 650W)
Bộ PC AD 12700F - 3060 (I7 12700F/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3060/ 650W)
- Giá bán: 25.150.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i7-12700FMAIN: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 500GB PCIe NVMe 3.0x4 VGA: ASUS DUAL-RTX 3060-12G-V2PSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12600K - 3060 (I5 12600K/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3060/ 650W)
Bộ PC AD 12600K - 3060 (I5 12600K/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 3060/ 650W)
- Giá bán: 24.050.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i5-12600KMAIN: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 500GB PCIe NVMe 3.0x4VGA: ASUS DUAL-RTX 3060-12G-V2PSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12400F - 3060 (I5 12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ RTX 3060/ 700W)
Bộ PC AD 12400F - 3060 (I5 12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 512GB SSD/ RTX 3060/ 700W)
- Giá bán: 19.740.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i5-12400FMAIN: ASUS PRIME B660M-A D4RAM: Colorful Battle AX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: 512GB Intel 670p M2 PCIe NVMe 3.0x4VGA: ASUS DUAL-RTX 3060-12G-V2PSU: Thermaltake Smart RGB 700W (80 Plus White)
Bộ PC AD 12100F - 3060 (I3 12100F/ H610M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ RTX 3060/ 700W)
Bộ PC AD 12100F - 3060 (I3 12100F/ H610M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ RTX 3060/ 700W)
- Giá bán: 16.790.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i3-12100FMAIN: ASUS PRIME H610M-K D4RAM: Colorful Battle AX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: 256GB SSTC Oceanic Whitetip NVMe M2 PCI-e Gen 3x4VGA: ASUS DUAL-RTX 3060-12G-V2PSU: Thermaltake Smart RGB 700W (80 Plus White)
Bộ PC AD 12900K - 2060 (I9 12900K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 2060/ 650W)
Bộ PC AD 12900K - 2060 (I9 12900K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 2060/ 650W)
- Giá bán: 31.250.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i9-12900KMAIN: ASRock Z690 STEEL LEGENDRAM: Adata XPG Spectrix D50 RGB White 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 PRO 500GB PCIe NVMe 4.0x4VGA: ASUS DUAL RTX 2060-O6G EVOPSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12700K - 2060 (I7 12700K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 2060/ 650W)
Bộ PC AD 12700K - 2060 (I7 12700K/ Z690/ 16GB RAM/ 500GB SSD 4.0/ RTX 2060/ 650W)
- Giá bán: 26.250.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i7-12700KMAIN: MSI PRO Z690-P D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 PRO 500GB PCIe NVMe 4.0x4VGA: ASUS DUAL RTX 2060-O6G EVOPSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12700F - 2060 (I7 12700F/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 2060/ 650W)
Bộ PC AD 12700F - 2060 (I7 12700F/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 2060/ 650W)
- Giá bán: 22.100.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i7-12700FMAIN: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 500GB PCIe NVMe 3.0x4VGA: ASUS DUAL RTX 2060-O6G EVOPSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12600K - 2060 (I5 12600K/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 2060/ 650W)
Bộ PC AD 12600K - 2060 (I5 12600K/ B660M/ 16GB RAM/ 500GB SSD/ RTX 2060/ 650W)
- Giá bán: 21.000.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i5-12600KMAIN: ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4RAM: Adata XPG Spectrix D41 RGB Grey 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: Samsung 980 500GB PCIe NVMe 3.0x4VGA: ASUS DUAL RTX 2060-O6G EVOPSU: ASUS TUF GAMING 650W Bronze (80 Plus Bronze)
Bộ PC AD 12400F - 2060 (I5 12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ RTX 2060/ 700W)
Bộ PC AD 12400F - 2060 (I5 12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ RTX 2060/ 700W)
- Giá bán: 15.790.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i5-12400FMAIN: ASRock B660M-HDVRAM: Colorful Battle AX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: 256GB SSTC Oceanic Whitetip NVMe M2 PCI-e Gen 3x4VGA: ASUS DUAL RTX 2060-O6G EVOPSU: Thermaltake Smart RGB 700W (80 Plus White)
Bộ PC AD 10105F - 2060 (I3 10105F/ H510M/ 8GB RAM/ 240GB SSD/ RTX 2060/ 700W)
Bộ PC AD 10105F - 2060 (I3 10105F/ H510M/ 8GB RAM/ 240GB SSD/ RTX 2060/ 700W)
- Giá bán: 11.590.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i3-10105FMAIN: ASUS EX-H510M-V3RAM: Colorful Battle AX 8GB (1x8GB) DDR4 3200MhzSSD: 240GB SSTC Megamouth 2.5 inch SATA3VGA: ASUS DUAL RTX 2060-O6G EVOPSU: Thermaltake Smart RGB 700W (80 Plus White)
Bộ PC AD 12400F - 1660S (I5 12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ GTX 1660 Super/ 500W)
Bộ PC AD 12400F - 1660S (I5 12400F/ B660M/ 16GB RAM/ 256GB SSD/ GTX 1660 Super/ 500W)
- Giá bán: 13.850.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i5-12400FMAIN: ASRock B660M-HDVRAM: Colorful Battle AX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MhzSSD: 256GB SSTC Oceanic Whitetip NVMe M2 PCI-e Gen 3x4VGA: Colorful GTX 1660 Super 6G V4-VPSU: Centaur Yellow CT 500W (80 Plus)
Bộ PC AD 12100F - 1660S (I3 12100F/ H610M/ 8GB RAM/ 240GB SSD/ GTX 1660 Super/ 500W)
Bộ PC AD 12100F - 1660S (I3 12100F/ H610M/ 8GB RAM/ 240GB SSD/ GTX 1660 Super/ 500W)
- Giá bán: 10.900.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i3-12100FMAIN: ASUS PRIME H610M-K D4RAM: Colorful Battle AX 8GB (1x8GB) DDR4 3200MhzSSD: 240GB SSTC Megamouth 2.5 inch SATA3VGA: Colorful GTX 1660 Super 6G V4-VPSU: Centaur Yellow CT 500W (80 Plus)
Bộ PC AD 10105F - 1660S (I3 10105F/ H510M/ 8GB RAM/ 240GB SSD/ GTX 1660 Super/ 500W)
Bộ PC AD 10105F - 1660S (I3 10105F/ H510M/ 8GB RAM/ 240GB SSD/ GTX 1660 Super/ 500W)
- Giá bán: 9.650.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i3-10105FMAIN: ASUS EX-H510M-V3RAM: Colorful Battle AX 8GB (1x8GB) DDR4 3200MhzSSD: 240GB SSTC Megamouth 2.5 inch SATA3VGA: Colorful GTX 1660 Super 6G V4-VPSU: Centaur Yellow CT 500W (80 Plus)
Bộ PC AD 10105F - 1650 (I3 10105F/ H510M/ 8GB RAM/ 240GB SSD/ GTX 1650/ 450W)
Bộ PC AD 10105F - 1650 (I3 10105F/ H510M/ 8GB RAM/ 240GB SSD/ GTX 1650/ 450W)
- Giá bán: 9.500.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i3-10105FMAIN: ASUS EX-H510M-V3RAM: Colorful Battle AX 8GB (1x8GB) DDR4 3200MhzSSD: 240GB SSTC Megamouth 2.5 inch SATA3VGA: Asus TUF GTX 1650-4GD6-P-GAMINGPSU: Cmaster 450W (80 Plus)
Bộ PC AD 10105F - 1030 (I3 10105F/ H510M/ 8GB RAM/ 120GB SSD/ GT 1030/ 450W)
Bộ PC AD 10105F - 1030 (I3 10105F/ H510M/ 8GB RAM/ 120GB SSD/ GT 1030/ 450W)
- Giá bán: 7.450.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i3-10105FMAIN: ASUS EX-H510M-V3RAM: Colorful Battle AX 8GB (1x8GB) DDR4 3200MhzSSD: 120GB SSTC Megamouth 2.5 inch SATA3VGA: ASUS PH-GT1030-O2GPSU: Cmaster 450W (80 Plus)
Bộ PC AD 10105F - 730 (I3 10105F/ H510M/ 8GB RAM/ 120GB SSD/ GT 730/ 450W)
Bộ PC AD 10105F - 730 (I3 10105F/ H510M/ 8GB RAM/ 120GB SSD/ GT 730/ 450W)
- Giá bán: 6.450.000đ
- Bảo hành: 36 Tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
CPU: Intel Core i3-10105FMAIN: ASUS EX-H510M-V3RAM: Colorful Battle AX 8GB (1x8GB) DDR4 3200MhzSSD: 120GB SSTC Megamouth 2.5 inch SATA3VGA: ASUS GT730-SL-2GD5 BRKPSU: Cmaster 450W (80 Plus)
1
Tổng Đài Hỗ Trợ 0911.111.002,0901.531.075,0988.391.227
Mr. Ánh
zalo
091.1111.002 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Mr. Bách
zalo
0901.531.075 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
Hỗ Trợ Bảo Hành
zalo
0936.04.04.09 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
zalo
0936.04.04.09 (8h00- 20h30, Thứ 2 - CN)
CSKH
zalo
0904.000.306 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ANH ĐẠT

©2014 - 2022 - Công ty TNHH Thương mại và thiết bị công nghệ Anh Đạt
Bản Quyền Thuộc Về anhdat.vn

Showroom Bán Hàng Hải Phòng

Số 180 Hai Bà Trưng , Phường An Biên , Quận Lê Chân , Thành Phố Hải Phòng

Email: anhdat.sale@gmail.com

Điện thoại: 0904.000.306

[Bản Đồ Đường Đi]